miercuri, 5 august 2009

Sfînta Nona – diaconiţa, ocrotitoarea acestui blog


Sfînta Nona reprezintă un model de femeie, de soţie şi de mamă creştină, deoarece ţelul vieţii ei a fost să devină sfîntă, să îl ajute pe soţul ei să devină sfînt şi să îşi crescă copii în aşa fel încît şi aceşti să devină sfinţi. În viaţa sfintei se relatează că a reuşit să îl convertească la creştinism pe soţul ei şi acesta a devenit pentru 45 de ani episcop în cetatea Nazians. A avut trei copii: pe sfîntul Grigorie Teologul – care a fost unul dintre tămăduitorii Bisericii, pe sfîntul Chesarie – care a fost doctor şi pe sfînta Gorgonia – care a fost mamă la rîndul ei. Aşadar, sfînta Nona a căutat să îndeplinească îndemnul sfîntului apostol Pavel: „Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie.” (1 Timotei 2:15).

Datorită preocupărilor duhovniceşti, sociale şi casnice, sfînta Nona poate fi considerată ocrotitoarea organizaţiilor de femei ortodoxe.

De aceea, în această zi, să ne rugăm sfintei Nona să dăruiască tuturor mamelor şi soţiilor creştine puterea de a deveni sfinte, de a-şi creşte copii şi de a-şi călăuzi soţii spre sfinţenie. Amin.


Niciun comentariu: